Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

w przypadku zbierania danych od użytkowników Serwisu Kinonauci.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z rejestracją w Serwisie Kinionauci.pl.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „VENAE ARTIS”

z siedzibą w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź, KRS 0000159204, e-mail: venaeartis@op.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Serwisu Kinonauci.pl.

3. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają:

a) Administrator Serwisu Kinonauci.pl

b) dostawca usługi hostingowej Nazwa.pl

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.

5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych, można uzyskać wysyłając e-mail na adres: venaeartis@op.pl.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści w Serwisie Kinionauci.pl.

7. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z sekcji „Materiały dostępne po zalogowaniu” w Serwisie Kinonauci.pl.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

Skip to content